Sps. z.s.. je dobrovolnou organizací občanů, kteří se sdružili s cílem provozovat, podporovat, organizovat a řídit klubovou sportovní činnost ze střelných zbraní vzduchových, kulových a perkusních. Organizuje a řídí vlastní sportovně-střelecké soutěže a sportovně – střelecké soutěže u kterých spolek požádal STS Prácheňsko o zařazení do příslušného střeleckého kalendáře.Organizuje a řídí reprezentaci spolku ve sportovní střelbě. Umožňuje všem svým členům rekreační, soutěžní, sportovní střelbu a zdokonalováním se v praktické a obranné  střelbě  a především se zaměřením na sportování mládeže, kde důsledně sleduje výběr talentů a jejich přípravu.

Umožňuje svým členům získávání licence rozhodčích a trenérů sportovní střelby a vede jejich evidenci, při sportovní činnosti se řídí mezinárodními a národními pravidly sportovní střelby, která vydává STS Prácheňsko a propozicemi Sps. z.s.  vydanými pro soutěže, které sám pořádá.