Kontakt

Název spolku :

 Svaz technických sportů Prácheňsko- Spolek píseckých střelců. (dále jen SPS. p.s.) , užívaná zkratka SPS z.s.

Předseda spolku     : Miroslav Čunát

Adresa spolku         : Ke střelnici 242 , 397 01  Písek

číslo účtu: 274 004 076/0300

 

Kontaktujte nás