Pozvánka na klubový závod dne 29.05.2016

zveme vás na klubový závod  pořádaný p. Večeřílkem dne 26.05.2016 :